نمایش 1–12 از 70 نتیجه

نمایش 12 24 36

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2680 v4

8,800,000 تومان
 • پردازنده: E5-2680 v4
 • تعداد هسته: 14 core
 • تعداد رشته: 35 مگابایت

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2683 v4

11,400,000 تومان
 • پردازنده: E5-2683 v4
 • تعداد هسته: 16 core
 • تعداد رشته: 40 مگابایت

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2620 v3

700,000 تومان
 • پردازنده: E5-2620 v3
 • تعداد هسته: 6 core
 • تعداد رشته: 15 مگابایت

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2623 v3

1,800,000 تومان
 • پردازنده: E5-2623 v3
 • تعداد هسته: 6 core
 • تعداد رشته: 10 مگابایت

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2640 v3

2,100,000 تومان
 • پردازنده: E5-2640 v3
 • تعداد هسته: 8 core
 • تعداد رشته: 20 مگابایت

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2667 v4

15,000,000 تومان
 • پردازنده: E5-2667 v4
 • تعداد هسته: 8 core
 • تعداد رشته: 25 مگابایت

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2670 v3

3,100,000 تومان
 • پردازنده: E5-2670 v3
 • تعداد هسته: 12 core
 • تعداد رشته: 30 مگابایت

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2678 v3

6,850,000 تومان
 • پردازنده: E5-2678 v3
 • تعداد هسته: 12 core
 • تعداد رشته: 30 مگابایت

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2690 v4

14,000,000 تومان
 • پردازنده: E5-2690 v4
 • تعداد هسته: 14 core
 • تعداد رشته: 35 مگابایت

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2695 v3

4,720,000 تومان
 • پردازنده: E5-2695 v3
 • تعداد هسته: 14 core
 • تعداد رشته: 35 مگابایت

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2695 v4

13,000,000 تومان
 • پردازنده: E5-2695V4
 • تعداد هسته: 18 core
 • تعداد رشته: 45 مگابایت

پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2696 V4

29,000,000 تومان
 • پردازنده: E5-2696 V4
 • تعداد هسته: 22 core
 • تعداد رشته: 55 مگابایت